Verdikameratene

10 næringsdrivende (firma eller privatpersoner) går sammen i en pakke med 20.000 kr hver i 3 år. Totalt 200.000 pr. år for de 10 til sammen. Verdikameratene har en felles plattform om å stå sammen for de gode verdier i samfunnet og støtte opp om Nordens Verdifestival, med målsettingen å være en protest «mot apati og likegyldighet, for engasjement og handling». Protestfestivalen er en festival som arrangeres 12.-19. september og feirer 15-årsjubileum i 2014. Festivalen arrangeres i ånden til Henrik Wergeland, Jens Bjørneboe, Axel Jensen, Erik Bye og Kris Kristofferson.

Verdikameratene får en helside i festivalavis og programhefte sammen. I tillegg for samtlige en halvside hver i programheftet. Det blir arrangert et møte der kameratene får førstehåndsinfo om første utkast til festivalprogram, og kan komme med innspill før programmet spikres i mai 2014.

Dere blir arrangert spesielt til festivalen 12.-19. september, og festivalledelsen med enkelte deltakere inviterer til festmiddag torsdag 11. september, dagen før Erik Byes minnepris deles ut.

Verdikameratene logo