“Protestfestivalen från nordisk horisont” – Owe Wikström

Från nordisk horisont är Protestfestivalen en unik mötesplats mellan kultur, musik, samtal, politik och engagerad gemenskap. Den rör sig fritt mellan ideologiska och andra positioner.
Offentliga föreläsningar och diskussioner – teman som rör sim om allt från gränsen mellan samhällskritik, religion etc – väcker intresse.
De skapar nya tankar och provocerande insikter.
Hittills har festivalen erbjudit tid och utrymme för oceaner av fördjupande samtal. Allt med stor ideologisk och humanistisk bredd. Från Svensk horisont är Norge att gratulera till denna gengre och åsikts överskridande Protestfestival.
Den är väl känd och det är min stora förhoppning att Festivalen kan fortleva som viktig inspirationskälla i sin enkla och just därför inspirerande form

– Owe Wikström, författare, professor i religionspsykologi, Uppsala Universitet, Sverige.