17:30 FOREDRAG – Truls Øhra: «Maktens historie»

FOAJEEN, COMFORT HOTEL, SKIPPERGATA 7-9

 

(150,- inkl. debatt kl. 18:30) Kjøp billetter

 

Er kristendommen, med sitt enestestående egalitære og menneske- vennlige rammeverk, blitt et hjerteløst redskap for det onde? Øhra mener maktens historie på mange måter er kristendommens historie. Ved hjelp av et historisk grep som gjør det mulig å skille den nytestamentlige og den gammeltestamentlige kristendommen fra hverandre, gir han en forklaring på hvorfor verden er uforbederlig ond.

Johan Galtung i forordet til Øhras bok «Maktens historie – Mytene skaper verden»:

”Aldri har jeg holdt en så mektig bok i min hånd. Mektig, ikke bare på grunn av sitt omfang, og ikke bare fordi det dreier seg om makt, men fordi den forklarer den onde maktens vesen”

Truls Øhra

(150,- inkl. debatt kl. 18:30)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019

[put_wpgm id=2]