19:30 VALG 2019: KRISTIANSAND: Skal holdningen til Israel ha innvirkning på lokalvalg i Kristiansand?

HÅNDVERKEREN, RÅDHUSGATEN 15, ØVRE TORV

 

(150,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

Foredrag ved Helge Simonnes.

Simonnes tar utgangspunkt i boken «Kampen om korset i politik- ken», som han nylig har gitt ut. Boken handler om hvordan våre grunnleggende instinkter får innvirkning på politikken. Særlig skjer
dette når det blir sammenblanding av religion og politikk.

Holdningen til Israel var noe av det som skapte splittelse i KrF høsten 2018. Knut Arild Hareide ønsket å ta et oppgjør med denne type tenkning. Det endte i fullstendig kollisjon med grasrota i partiet, noe som fikk avgjørende betydning for hvilken regjering Norge nå har.

 

Helge Simonnes, tidligere redaktør Vårt Land

(150,- for hele kvelden)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019