Angående Skeive Vekkelsens deltakelse på årets festival

Pressemelding 09.09.2021: Styret i Protestfestivalen står fast på sin beslutning om å trekke invitasjonen til Skeiv Vekkelse om å opptre i Misjonshuset på søndag.

Vi har tilbudt dem andre lokaler, noe de har takket nei til. De vil kun opptre i en kirke. Vi har, og skal fortsatt ha, en svært stor takhøyde i Protestfestivalen. Det er en sentral grunnidé hos oss, nærmest vårt DNA.
Derfor vil vi presisere følgende: Vi beklager at dette kom opp like før festivalen. Bakgrunnen var et uventet innspill fra en tredje part som nødvendiggjorde at vi måtte flytte bandets opptreden ut fra kirkerommet, men to andre vel egnede arenaer ble foreslått. Vi låner kirkebyggene, og må forholde oss til dette.

Styret i Protestfestivalen, 9. september 2021

 

Øyvind Økland

Styreformann