18:00 BILDEFOREDRAG: Bjørgulv Myhola. Den siste av dei gamle

2. SEPTEMBER KL. 18:00, KINOEN, EVJEMOEN, EVJE

 

(200,- gjelder alt i Evje) Kjøp billetter

«Den siste setesdølen av faren tid og tankemåte, Bjørgulv Myhola. Han er den einaste informanten i manns minne i dag til «Gamalt or Sætesdal», sa Hallvard T. Bjørgum om Bjørgulv. Festivalleiar Svein Inge Olsens bok har allereie blitt trykt i fire opplag. Sjølv seier han om prosjektet: «Eg visste allereie for tjue år sidan, då eg skreiv «Kjempa for Norge», at eg var nøydd til å skriva historia om oldefar. I denne tida då vi har stoppa opp og vorte meir mottakelege for å tenkja annleis, tenkte eg at no må Bjørgulv Myhola få sleppa til. Orda som har rulla i meg sidan, er noko kunstnaren Olav Bjørgum sa: «Han var den siste av dei gamle. Vi må ikkje sleppa taket i det den siste av dei gamle sa, og soga om korleis han levde».

 

(200,- gjelder alt i Evje) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.