19:00 SAMTALE: UVISSHET – Hvordan klarer vi å håndtere uvisshet over lengre tid?

9.SEPTEMBER, KRISTIANSAND MISJONSKIRKE SALEM, INDUSTRIGATA 28

 

(300,- for kveldspass på lørdag) Kjøp billetter

 

«Oro. Att leva med tillvarons ovisshet», er tittelen på en bok av den svenske psykologen, psykoterapeuten og forfatteren Anna Kåver. Hun skriver at uro er menneskelig, begripelig og til og med  konstruktiv i blant. Men den kan også forverre dine muligheter til å leve fullt ut. For enkelte er varsellampa alltid på og livet blir en utmattende kamp mot truende problemer og farer. 

Danskene Lone Vesterdal og Inger Uldall Juhl er henholdsvis prest og lege som sammen har skrevet boken «Det skrøbelige menneskeliv», som omhandler nettopp tunge emner som sykdom, sårbarhet, stress, aldring, død og sorg, men også skyld og tilgivelse. De spør hvordan vi forholder oss til bølgene i livet. Men hva gjør vi når bølgene er blitt til konstant bekymring for det som for det meste ligger utenfor vårt område å gjøre noe med? 

Hva skjer med helt vanlige mennesker i en tid som denne, hvor vi stadig trues fra forskjellige hold, som krig, sykdom og epidemier, et kraftig hopp i utgiftene for å leve og ikke minst klimakrisen som stadig mister fokus fordi andre og mer akutte kriser dukker opp. 

Berit Meisel skriver i et essay i Vårt Land at «sentra for rasjonell tenkning, mental habitus og etiske normsystem mobiliseres for å hjelpe oss å sortere. Men dette er i sannhet en krevende øvelse fordi reaksjonene våre ikke er underlagt et viljestyrt panel av selvvalgte redskaper, men styres av våre nedarvede erfaringsmønstre. » 

 

debattanter:

Debattleder: Madeleine Cederström

 

(300,- for kveldspass på lørdag) Kjøp billetter