Anders Breidlid

Stilling:
Professor, samfunnsforsker

Anders Breidlid er professor ved OsloMet. Arbeider mest med det globale Sør, Afrika og Latin Amerika, men også med USA. Hans hovedtemaer er menneskerettigheter, internasjonal, komparativ utdanning og utvikling, FNs bærekraftmål (Sustainable Development Goals), internasjonal politikk, historie, afrikansk og amerikansk litteratur, kunnskapssystemer (epistemologier) og Urfolk i det globale Sør. Breidlid har skrevet mye om klimakrisa og global ulikhet i norske aviser (f.eks. om Matteuseffekten).