Anette Hansen

Stilling:
Førsteamanuensis, USN

Anette Hansen er førsteamanuensis innen helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er deltaker og AU-represnetant i forskergruppen Eldreforsk. På USN er Hansen tilknyttet utdanningsprogrammene bachelor i sykepleie og master i klinisk helsearbeid. I april 2022 publiserte hun en kronikk i Forskersonen kalt “Ville du fortalt det til venner hvis du begynte å utvikle demens?“. I 2011 skrev hun også om temaet demens med artikkelen “Hvordan påvirker Marte meo-veiledning personalets opplevelse av egen mestring i demensomsorgen?” i tidsskriftet Sykepleien Forskning 1.