Anita Reitan

Stilling:
Universitetslektor, OsloMet

Anita Reitan er universitetslektor ved faktultet for helsevitenskap og institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet. Hun er utdannet radiograf og tok videreutdanning i strålevern innen medisinsk diagnostikk og videreutdanning i coaching. Hun kom til troen for noen år siden etter en prosess som startet da hun holdt minneord i en begravelse. Troen kom svært uventet og var egentlig lite ønsket. I dag er Reitan medlem av Fjellhamar menighetsråd og har skrevet flere kronikker om tro i Vårt Land og på Verdidebatt.