Anja Askeland

Stilling:
Initativtaker, Mission Possible 2030

Anja Askeland er en av initiativtakerne bak Mission Possible 2030 og er en stor forkjemper av borgerlønn. Etter fullført bachelorgrad innen utviklingsstudier ved Universitetet i Bergen opplevde hun et tøft møte med arbeidsmarkedet. Askeland var en av initativtakerne til den norske versjonen av BIEN (Basic Income Earth Network), som jobber for at alle borgere skal ha en grunnlønn uavhengig av arbeid. I 2019 stiftet hun Mission Possible 2030 sammen med Lena Stark i Basinkomst BIEN Sverige, Hilde Latour (BIEN Nederland) og Sarath Davala (BIEN India), som vil jobbe for at alle har en grunnlønn innen 2030.