Anne Kalvig

Stilling:
Religionshistoriker og kvinneaktivist

Anne Kalvig er religionshistoriker og kvinneaktivist og jobber til vanlig som professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsfelt er alternativ spiritualitet og nyreligiøsitet, religion og populærkultur, folkereligiøsitet, døden som minne og grense, samt kjønnsteori. Kalvig har i en årrekke vært kvinnepolitisk aktiv, blant annet i Kvinnefronten og i Kvinnegruppa Ottar, der hun har vært leder av gruppa i Stavanger. Hun satt i Stavanger bystyre for Rødts forløper RV 2003–2005. Per 2021 var hun nestleder i organisasjonen Women Human Rights Campaign Norge.