Are Saastad

Stilling:
Daglig leder, Reform

Are Saastad er daglig leder i Reform – ressurssenter for menn. Reform er et av landets fire likestillingssentre, og vårt eneste ekspertmiljø på gutter og menns likestillingsutfordringer. Are har ledet Reform siden 2012. Han har bakgrunn som psykiatrisk hjelpepleier og som faglig tillitsvalgt, og har tidligere vært ansatt i flere frivillige organisasjoner. Gutter og menns helseutfordringer er Ares spesialfelt. I oktober utgir Are debattboka «Usynlige menn. Likestillingens blinde øye» på Dinamo Forlag. Boka tar for seg en rekke områder der gutter og menn kommer særlig dårlig ut, og i boka pekes det på 10 punkter for en bedre likestilling i Norge. «Usynlige menn» er også svært aktuell, siden utgivelsen faller sammen med at regjeringens nye mannsutvalg blir satt i arbeid.