Arne Johan Vetlesen

Stilling:
professor

Arne Johan Vetlesen er en norsk professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.