Audun Engh

Stilling:
Jurist, skribent, dokumentarfilmskaper og stedsaktivist
Hjemmeside: :
INTBAU Norway

Audun Engh er jurist, skribent, dokumentarfilmskaper og stedsaktivist. Han er for Protestfestivalen mest forbundet med Gateavisa. Han introduserte planisme som begrep og arbeidsform for stedsutvikling og har i over tjue år vært en kritiker av modernistisk arkitektur, som han mener er en ideologi som bør bekjempes. På 1970-tallet var Engh aktiv i Gateavisa-redaksjonen og beskrives som avisens «grå emniense». Han er også leder av INTBAU Scandinavia.