Bård Larsen

Stilling:
Historiker, Civita
Hjemmeside:
www.civita.no

Historiker tilknyttet tenketanken Civita. Han er kjent for boken Idealistene fra 2011. Larsen har tidligere jobbet som historielærer i den videregående skolen og vært tilknyttet Holocaustsenteret.