Bengt Brülde

Stilling:
Professor, Göteborgs universitetet

Bengt Brülde er professor i filosofi ved Göteborgs universitet. Han har vært tilknyttet universitetet siden 1992 da han fikk sin offisielle lisens innen praktisk filosofi. Han har undervist innen filosofi siden 1982 blant annet ved Högskolan Väst, Uppsala Universitet, Högskolan i Borås, Handelshögskolan i Stockholm og Malmö högskola. I 2022 utkom boken “Rättvisa”, der han forklarer at den klassike rettferdighetstankegangen til en stor del handlet om det rettferdige samfunnet.