Bente Imerslund

Stilling:
Forfatter, foredragsholder, kvenforkjemper
Hjemmeside::
finsk.no

Bente Imerslund er forfatter og en stor forkjemper for å verne om kulturen til kvenfolket. “Den kvenske kulturen har dessverre problemer med å få politikerne med på laget. Mange nordmenn vet ikke engang hva en kven er”, sa hun til Salongfestivalen tilbake i 2012. I 2021 kom boka “Kvener, skogfinner, tornedalinger, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner: Onhan meitä vielä! Jo visst finnes vi!”. Denne bygger på Imerslunds omfattende arbeid gjennom 20 år med finskbeslektede folk i nord og forteller om seks folkegrupper: kvener og skogfinner i Norge, skogfinner og tornedalinger i Sverige, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner i Nordvest-Russland. Hun står også bak læreverket Ymmärrän!, i fem deler i finsk for nordmenn. I 2004 opprettet Imerslund nettstedet finsk.no som hun har drevet siden.