Bernt Harald Utne

Stilling:
redaktør i Argument Agder

Bernt Harald Utne er redaktør i Argument Agder.