Bjarne Bjorvatn

Stilling:
Professor, UiB

Bjarne Bjorvatn er professor emeritus ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er en svensk professor i medisin og spesialist i indremedisin og infeksjonsmedisin. Bjorvatn er kjent for sitt arbeid med vaksineprogrammer. I 2010 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenesteorden «for frembragende innsats innen internasjonale helse og for sitt vitenskaplige virke». Bjorvatn jobbet i perioden 1998 til 2013 som konsulent ved vaksineavdelingen hos WHO og i 2005 fikk han i oppdrag fra den svenske regjering å utdrede hvordan Sverige kunne bidra til verdens bekjempelse av smittsomme sykdommer.