Bjørg Seland

Stilling:
Professor, UiA

Bjørg Seland er professor emerita i historie ved Universitetet i Agder. Hun er d.r pilos. Fra Universitet i Bergen og hennes forskningsfelt omfatter sosial- og kulturhistoriske emner i tidsommet fra cirka 1800 til 1940, med studier knyttet til sosial organisering i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk og framveksten av religiøse bevegelser.