Bjørn Markussen

Stilling:
Forfatter

Bjørn Markussen har nettopp kommet ut med bok om «lomelenderne», eller Menigheten Samfundet, som de heter. Det er et selvstendig luthersk kirkesamfunn som holder til rundt Kristiansand og Egersund. Under en lignende sekularisering mot slutten av 1800-tallet, mente menighetens grunnlegger Bernt Lomeland at kirken hadde forlatt den rette lære. Siden menigheten ble opprettet har den stått på stedet hvil og følger slavisk sin tolkning av Bibelen, som de mener er den rette lære. Kan de ha noe å lære kristne menigheter i dag som for lengst har forlatt pietismen og også mange av de leveregler de hadde, og kanskje også den fromhet og ydmykhet som preget pietismen?