Caroline Tromp

Stilling:
litteraturkritiker og forfatter

Carline Tromp er skribent, litteraturkritiker og jobber som redaksjonssekretær i Klassekampen. Hun har tidligere gitt ut boka «Kulturkrig – Det nye ytre høyre og normaliseringen av det ekstreme» og nå nylig boka «Tilbakeslaget». Her handler det om forandringer som har snudd alt på hodet.