Christina Mie og Julia Sander

Stilling:
Pårørende til demensrammet mor

Christina Mie og Julia Sander opplevde demens på nært hold da deres mor ble diagnostisert med tidlig demens i en alder av 53 år i september 2017. Det var et kjempesjokk for de å vite at deres mor var syk og det ble en stor mental påkjenning for søstrene den manglende forståelsen fra omverdenen. I etterkant av dette, har de startet nettsiden De unge sommerfugle, som skal skape et fellesskap for unge pårørende til demensrammede. Og i november 2021 startet søstrene podkast-serien “Mor bliver aldri rask”.