Dag Brekkan

Stilling:
Markeds- og Kommunikasjonssjef, Vy Tog Sør

Dag Brekkan er markeds- og kommunikasjonssjef for Vy Gruppen AS. Han har vært markedsansvarlig for blant annet Sørlandsbanen i flere år og var også strekningssjef for Sørlandsbanen før han ble markedsansvarlig for Tog Sør i Vy etter navneskiftet i april 2019.