Dag William Haugeto Stang

Stilling:
nestleder i MENSA Norge

Dag William Haugeto Stang er nestleder i MENSA Norge, forfatter, foredragsholder og ansatt i Normisjon