Dagfinn Haarr

Stilling:
Tidl. kommuneoverlege

Dagfinn Haar var kommuneoverlege i Kristiansand kommune fra 2014 til han gikk av med pensjon i august 2020. Han er cand. med fra Universitetet i Oslo og er spesialist i almenn- og samfunnsmedisin. Haarr er svært opptatt av rusproblematikk og var i 15 år fastlege for over 300 pasienter med forskjellige rusproblemer. Han har tidligere fått allmennmedisinsk forskningspris, allmennmedisinsk skribentpris og fagrådet innen rusfeltets pris. Haarr er også bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Kristiansand og representant i Oppvekstutvalget.