Edel Urstad

Stilling:
Gründer

Edel Urstad er designer, nytenker og gründer som tror på kultur som bygdeutvikling.