Elisabeth Thorsen

Stilling:
kulturarbeider, prest

Elisabeth Thorsen er en norsk prest og forfatter. Hun er utdannet Cand. theol. fra Universitetet i Oslo, høsten 1991, og har hatt store deler av sin prestetjeneste i Oslo domkirke.