Erik Lunde

Stilling:
Politiker, teolog, forfatter

Erik Lunde er en politiker, teolog og forfatter som er utdannet cand. theol ved Universitetet i Oslo. Han har også studert ved Handelshøyskolen BI hvor han har gjennomført studier i Ledelse, makt og mening, samt Informasjon og informasjonsledelse. Han har også en Bachelor i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo. Lunde var leder i Aust-Agder KrFU fra 1996-1998. Han var også leder i Vest-Agder KrFU før han i 2000-2002 var nestleder i KrFU. Han var også medlem og KrFs gruppeleder i Risør bystyre fra 1999 til 2004. Lunde var ansatt som politisk rådgiver i KrFs stortingsgruppe 2002-2004, informasjonsrådgiver samme sted 2004-2005, informasjonssjef i KrF 2005-2010. I 2011 ble han valgt inn i Oslo Bystyre og var medlem i kultur- og utdanningskomiteen. I 2015 ble han innvalgt for en ny periode i Oslo Bystyre og er nestleder i helse- og sosialkomiteen. Lunde stod opprinnelig på listen over å bli gjenvalgt til bystyret ved kommune- og fylkestingsvalget 2019, men tok ikke gjenvalg grunnet retur til Sørlandet. Fra august 2019 erstatter Lunde Øystein Djupedal som seniorrådgiver ved Universitetet i Agder.