Per Erik Solem

Stilling:
Aldersforsker og professor

[Torsdag 17. september]
18:00
Emne: DEBATT OM ALDERISME

Per Erik Solem er aldersforsker ved OsloMet og professor ved institutt for helsevitenskap i Gjøvik. Han har arbeidet med aldersforskning (gerontologi) siden embetseksamen i psykologi i 1970. Solem er bredt orientert innen gerontologien og har arbeidet med aldring generelt, særlig psykologisk og sosial aldring. Han lang erfaring med undervisning og veiledning på temaer som aktivitet og deltakelse, kognitiv aldring, aldersdemens, eldres forhold til døden, alderisme, aldringsteori, aldring i arbeidslivet og pensjonering.