Erik Solheim

Stilling:
Diplomat, politiker

Erik Solheim er diplomat og tidligere politiker for Sosialistisk Venstreparti. I forkant av valgkampen i 2019 meldte han seg inn i Miljøpartiet De grønne. Solheim er utdannet cand.mag med fagene historie og sosiologi og har vært aktiv i politikken siden 1977. Han var leder av Sosialistisk Ungom fra 1977-1980, partisekretær i SV fra 1981-1985, leder for SV i perioden 1987-1997. Solheim var Norges utviklingsminister fra 2005 til 2012 i Stoltenberg II-regjeringen, i perioden 2007 til 2012 var han også miljøvernminister. Han har også blitt kåret til Årets europeer i 2010 av Europeisk Ungdom, miljøhelt av Time magazine i 2009, æresdoktor ved Teri University i India i 2012 og ble dessuten tildelt FNs miljøpris i 2009. Han var også direktør for FNs miljøprogram fra 2016 til 2018.