Erling Holmøy

Stilling:
Seniorforsker, SSB

Erling Holmøy er seniorforsker i forskningsavdelingen til Statistisk Sentralbyrå (SSB) og er utdannet samfunnsøkonom (cand.oecon.) fra Universitetet i Oslo i 1984. Han har jobbet som forsker i SSB siden 1984 og er særlig kjent for å ha utført prognosene i Brochmann-utvalgene. Han har særlig forsket på tallgrunnlaget for Finansdepartementets langtidsplanlegging i perspektivmeldingene og beregning av langsiktige effekter på statsregnskapene av pensjonssystem og skattenivå.