Ester Nafstad

Stilling:
Leder, Normal Norge

Ester Nafstad er daglig leder for organisasjonen Normal Norge som jobber for å få en fornuftig regulering av cannabis. Hun er en cannabisaktivist. Nafstad har også utdannelse innen religion ved MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn.