Finn Holmer-Hoven

Stilling:
Tidligere redaktør, Fædrelandsvennen

Finn Holmer-Hoven var ansvarlig redaktør i Fædrelandsvennen fra 1995 til 2007. Han var da, sammen med nå avdøde Kåre Valebrokk, blant landets eldre ledere i en større mediebedrift. Holmer-Hoven ble ansatt i Fædrelandsvennen i 1990 og ble politisk redaktør i 1993. Han er cand.polit. fra Universitetet i Oslo 1970 med statsvitenskap hovedfag. Han har vært ansatt som lektor ved Norges kommunal- og sosialhøgskole og var fra 1971 knyttet til Agder distriktshøgskole i Kristiansand som dosent i offentlig administrasjon og rektor fra 1983 til 1987. Holmer-Hoven var et par perioder medlem av hovedstyret i Norsk Redaktørforening, leder av Rogaland og Agder Redaktørforening og styreleder ved Institutt for Journalistikk. Han har også utgitt bøker som «Sosial administrasjon og planlegging» (1972), «De tusen komiteer» (1974) og «Klienter og likebehandling i lokalforvaltningen» (1981).