Finn Jarle Sæle

Stilling:
Redaktør, Norge IDAG

Finn Jarle Sæle er redaktør for avisa Norge IDAG og har tidligere vært redaktør i avisa Dagen. Han er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og var sogneprest i Øygarden før han ble journalist i Dagen i 1984. Sæle har et kritenkonservativt ståsted og ern sterk tilhenger av den kristne formålsparagrafen i skolen og har kritisert forslag om å endre eller fjerne den. Han har også markert seg som talsmann for den kristelige høyrefløyen, med et sterkt engasjement blant annet i Midtøsten-konflikten, abortsaken og i spørsmålet om en felles ekteskapslov.