Glenn Diesen

Glenn Eric Andre Diesen er en norsk statsviter som er professor ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er spesialist på russisk utenrikspolitikk og geopolitikk. Fra 2018 til 2020 var han ansatt ved Økonomihøyskolen i Moskva.