Gunhild Hagestad

Stilling:
Pensjonert professor i sosiologi

[Torsdag 17. september]
18:00
Emne: DEBATT OM ALDERISME

Gunhild Hagestad er en norsk pensjonert sosiolog, som forsket på aldringens sosiologi. Hagestad startet på en magistergrad i sosiologi i Norge, men leverte i stedet avhandlingen ved University of Minnesota i 1975 etter at hun hadde flyttet til USA sammen med ektemannen. Hun jobbet som universitetslektor ved University of Chicago fra 1975 til 1978, siden ved Pennsylvania State University fra 1978 til 1987 og ved Northwestern University i 1987. Etter at hun kom tilbake til Norge var ansatt ved det private forskningsinstituttet Institutt for samfunnsforskning (1987–89) og hadde stilling ved Universitetet i Oslo (1994-1997). I 1997 ble hun ansatt som professor ved Høgskolen i Agder, hvor hun var ansatt til hun gikk av med pensjon. Som pensjonist har hun tidligere vært tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus som ulønnet gjesteforsker. I forbindelse med Universitetet i Agders ti årsjubileum var Hagestad en av fem som ble utnevnt som æresdoktor av universitetet for betydningsfull vitenskapelig eller kunsterisk innsats. I 2013 ble hun den tredje europeeren i historien som ble tildelt American Sociological Associations pris for alders og livsløpsforskning. To år senere mottok hun Norsk sosiologforenings hederspris.