Halvor Nordhaug

Stilling:
Biskop, Bjørgvin bispedømme

Halvor Nordhaug er biskop i Bjørgvin bispedømme. En stilling han har hatt siden 8. mars 2009. Før det var han redaktør av Luthers kirketidende og var rektor ved Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar fra 1995-2009. Nordhaug ble uteksaminert fra Menighetsfakultetet i 1978 og ble ordinert til prest i Fredrikstad domkirke 1979.