Halvor Tjønn

Stilling:
Journalist, foredragsholder, forfatter
Hjemmeside:
halvortjonn.com

Halvor Tjønn er en av Norges mest respekterte sakprosaforfattere. Gjennom mer enn 30 år som journalist, kommentator og forfatter har Tjønn fulgt de store konfliktene i vår tid: På 1970-tallet begynte han å skrive i Universitas, Kontinent Skandinavia og Kontrast om Sovjetunionen og Kina. Deretter, i 1981, ble han ansatt som utenriksmedarbeider i Stavanger Aftenblad. Dette var den siste, hektiske fasen av den kalde krigen, og han fulgte utviklingen på nært hold i Sovjetunionen, Polen, Vest-Tyskland, DDR og i Mellom-Amerika.

I 1986 begynte han å arbeide i Aftenpostens utenriksredaksjon, og fra og med høsten 1990 og fram til og med 2011 arbeidet han i alt tre perioder som korrespondent i Moskva. Dette omfattet Sovjetunionens sammenbrudd, den kaotiske Jeltsin-epoken og så innstrammingen konsolideringen av Russland under Vladimir Putin.

Mellom 2001 og 2010 arbeidet han i hovedsak med de islamske land og i særdelshet med islamsk terrorisme og ekstremisme.

Fra våren 2014 er har han vært uavhengig journalist og forfatter.