Hanne Cecilie Widnes

Stilling:
Generalsekretær, IOGT

Hanne Cecilie Widnes er generalsekretær i IGOT i Norge som er en frivillig rusforebyggende organisasjon. Den driver ruspolitisk påvirksningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Widnes er feminist og har tidligere kjampet for homofiles rettigheter i kirke og samfunn som generalsekretær i Norges Kristelige Studentforbund.