Hans Bårdsgård

Stilling:
Kommentator, Nationen

Hans Bårdsgård har dekket næring, skog og utmark for Nationen siden 2002. Han jobber ved trøndelagskontoret, og driver korn- og skogproduksjon på hjemgården i Selbu. Han har studert juss, statsvitenskap og journalistikk, og har jobbet som røkter på fellesseter, i Dagbladet og i flere lokalaviser.