Hans Eskil Vigdel

Stilling:
Diakon, forfatter

Hans Eskil Vigdel har mastergrad i diakoni og jobber som diakon i Den norske kirke. I nesten fire år var han på fulltids-team i Jesus Revolution, to av årene i Østerrike. Vigdel har skrevet en rekke kronikker om usunt lederskap og det å snakke sant om livet. Han har også utgitt boken “Ingen introverte i himmelen” som blant annet spør Hvem er vi skapt til å være? Kan introverte trives i en ekstrovert menighetskultur? Og når føler vi oss aller mest levende? Mange mennesker forlater kirken og troen fordi de ikke lenger føler de passer inn. Rommet som skulle være en flik av himmel på jord, ble trangt og uniformerende. Hvordan kan kirken møte alle mennesker på en god måte?