Hans Herlof Grelland

Stilling:
Professor og filosof

[16. september]
12:00
Emne: FILOSOFIKAFEEN: SAMTALE OM BORGERLØNN
[16. september]
13:00
Emne: FILOSOFIKAFEEN: LIVET - hva er meningen med det?

Hans Herlof Grelland er professor emeritus i kvantekjemi (kvantefysikk) med universitetslektorkompetanse i filosofi ved Universitetet i Agder. Har også arbeidet med matematisk modellering, kaosteori og robotikk.

Interesser: Kvantefysikk og relativitetsteori, inkludert filosofiske spørsmål og tolkningsspørsmål. Følelsenes filosofi og eksistensfilosofi generelt. Språkfilosofi anvendt på matematikk som språk i fysikken. Fenomenologisk filosofi med anvendelse på fysikk og psykologi. Kunstfilosofi. Søren Kierkegaard, prinsesse Elisabeth av Böhmen, Edmund Husserl, Edith Stein, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Ludwig Wittgenstein, Herrmann Weyl, Paul A. M. Dirac.