Harald Hegstad

Stilling
Professor

Harald Hegstad er professor i systematisk teologi. Han underviser og forsker på ulike tema innenfor kristen dogmatikk (troslære). Han har også vært engasjert i forskning på kirke og menighetsliv. I den siste tiden er han blant de som har skapt debatt fordi han har tatt til orde for at homofile bør få leve i trofaste forhold, også innenfor menigheter. Han mener det tradisjonelle synet ikke er troverdig, og at det ikke er mulig å påvise at forpliktende likekjønnet samliv er «mindre moralsk». Han er medlem av Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet i Den norske kirke.