Heidi Wittrup Djup

Stilling:
Daglig leder, Psykologspesialist
Hjemmeside:
wittrupdjup.com

Heidi Wittrup Djup er utdannet psykolog og spesialist innen Samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun er særlig opptatt av barns omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet.

Hun er oppnevnt som medlem i Norsk psykologforenings Menneskerettighetsutvalg (MRU), som blant annet arbeider for å sikre grunnleggende rettigheter for barn og sårbare grupper, herunder asylsøkere, enslige mindreårige og personer med psykiske lidelser. Hun er også Norsk psykologforenings representant i den europeiske føderasjonen av psykologer (EFPAs Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology). Som medlem i det nordiske forskningsnettverket Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security (NORDRESS), er hun involvert i et forskningsprosjekt vedrørende barn, resiliensfaktorer og naturkatastrofer. Djup arbeider klinisk med oppfølging etter sorg og traumer, samt som barnefaglig sakkyndig for barneverntjenester. Hun gir veiledning og undervisning til ansatte og frivillige innen helse- og sosialtjenestene.