Henrik Syse

Stilling:
Filosof, forfatter, foredragsholder og forsker

Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker. Han har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College (1991) og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo (1997). Han er seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor ved Bjørknes Høyskole.

Fra 2005 til 2007 var Henrik leder av eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet). I denne kapasitet – og som rådgiver for NBIM videre i 2008 og 2009 – var han sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene i Oljefondet.
Han er ellers medredaktør i det fagfellebedømte tidsskriftet «Journal of Military Ethics», og han var i egenskap av det også tilsatt som førsteamanuensis II ved Forsvarets Høgskole fra 2009 til 2013.

Henrik har skrevet og redigert en rekke faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler på engelsk og norsk om etikk, filosofi, religion og krig. Blant hans siste bøker på norsk er «Det vi sier til hverandre» (2015), «Med andakt» (med Asbjørn Bjornes, 2014), «Næringslivsetikk og samfunnsansvar» (med Jørn Bue Olsen, 2013) og «Noe å tro på» (2011). Han er en mye brukt foredragsholder innenfor temaer som etikk, ledelse, yrkesetikk, samfunnsansvar, religion, rettstenking og politikk.
Han var medlem av Pressens faglige utvalg (PFU) fra 2002 til 2016, og han er medlem i Det norske akademi for språk og litteratur og Den norske nobelkomiteen.