Henrik Syse

Stilling:
Filosof, forfatter, foredragsholder og forsker

Henrik Syse er filosof og forsker. Syse har arbeidet med politisk filosofi, rettsfilosofi og moralfilosofi og har blant annet sittet i Pressens Faglige Utvalg og Den Norske Nobelkomite. Han var i sin tid medlem av Verdikommisjonen, som var samarbeidspartner til Protestfestivalen, og Syse har helt siden den gang vært en velvillig og trofast deltaker på festivalen.