Hilde Kristin Dahlstrøm

Stilling:
Lektor, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Hilde Kristin Dahlstrøm er høgskolelektor i journalistikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og har tidligere jobbet som journalist i Nettavisen, Vårt Land og Hadeland. I 2015 skrev hun boken «Kors på Halsen? – Innføring i livssynsjournalistikk»