Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Stilling:
Professor, førstelektor, politiker

Hildegunn Marie Tønnessen Seip er en assisterende professor, høgskolelektor og stipendiat ved Ansgar Teologiske Høgskole. Hun sitter i bystyret og formannskapet i Kristiansand for Miljøpartiet De Grønne. Seip er tidligere forsker hos Abup, journalist og redigerer for Misjonskirken. Hun har cand. mag. med kommunikasjon og utviklingsstudier fra UiA (2003), bachelorgrad i psykologi fra UiO (2006) i tillegg til Master of Philosophy i Peace and Conflict Studies fra Universitetet i Oslo (2010). Seip er også kommunikasjonsmedarbeider for dugnadsfellesskapet Korsvei.