Ida Marie Høeg

Stilling:
Professor

Ida Marie Høeg professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Hun har lenge forsket på ungdom og religiøs endring og har publisert en rekke artikler i bøker og tidsskrifter. I 2017 ga hun ut boken «Religion og ungdom», i 2012 kom boken «Religionsstatistikk og medlemsforståelse» og i 2013 kom boken «Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli». Høeg har utdannelse fra både Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, i tillegg til NTNU Dragvoll og Hebrew University of Jerusalem.